Szkoła Tańca ADC

Zapisz się

07.10

17:00 - 18:30

A

Martyna Andrzejczak Średnio-zaawansowany

Contemporary

WybierzWybrano

07.10

18:45 - 20:15

A

Martyna Andrzejczak Średnio-zaawansowany

Contemporary

WybierzWybrano

08.10

12:00 - 13:30

A

Martyna Andrzejczak Średnio-zaawansowany

Contemporary

WybierzWybrano

08.10

13:45 - 15:15

A

Martyna Andrzejczak Średnio-zaawansowany

Contemporary

WybierzWybrano

Zobacz cennik

Wyślij zgłoszenie

Cennik warsztatów

Cena karnetu Cena za lekcję Cena dla zespołów
4 classes 120zł 30 zł 100zł (25zł/h)
4 classes z kartą partnerska 100zł 25 zł 80zł (20zł/h)
2 classes 70zł 35 zł 60zł (30zł/h)
2 classes z kartą partnerską 50zł 25 zł 40zł (20zł/h)
1 class z kartą partnerską 25zł 25 zł 15zł (15zł/h)
Pojedyncze zajęcia - 40 zł 30 zł

Regulamin

 • Organizatorem warsztatów tanecznych Winter Workshops, zwanych dalej warsztatami jest Loft Dance.
 • Uczestnictwo w warsztatach mają zagwarantowane osoby, które przekażą do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy z zaznaczonymi zajęciami, w których chcą brać udział oraz dokonają wpłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.artdancecomplex.pl
 • Opłata za warsztaty musi być dokonana przed zakończeniem zapisów.
 • Cennik za warsztaty dostępny na stronie www.artdancecomplex.pl zawiera wyłącznie opłatę za uczestnictwo w wybranych zajęciach.
 • Dane do przelwu: PKO BP 50 1020 5558 1111 1887 6710 0029 Loft Dance Center ul. Czerniakowska 18/52, 00-701 Warszawa
 • O przysługującej cenie promocyjnej za warsztaty decyduje data dokonania przelewu na konto organizatora.
 • Na przelewie winno być umieszczone imię i nazwisko uczestnika, oznaczenie wybranych warsztatów a także numer telefonu do Uczestnika bądź e-mail.
 • Loft Dance ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i sprzedawania zajęć po cenach uwzględniających rabat. 
 • Rabaty nie łączą się i nie obowiązują na zajęcia wykupione przed okresem jego obowiązywania.
 • Organizator ma prawo do zamknięcia listy zapisów na te zajęcia, na które liczba  uczestników jest zbyt duża lub zbyt mała, aby mogły się odbyć. W takim przypadku osoby, które opłaciły zajęcia za poszczególne lekcje mogą przenieść opłaty na inne lekcje w ramach organizowanych warsztatów bądź ubiegać się o zwrot wpłaconych kwot za odwołane zajęcia. 
 • W przypadku pisemnej (e-mailowej) rezygnacji z udziału w warsztatach, osobie rezygnującej przysługuje zwrot dokonanej wpłaty po uprzednim potrąceniu przez Organizatora kwoty, która odpowiada kosztom jakie poniósł Loft Dance dla zorganizowania tych warsztatów.
 • Organizator warsztatów ma prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w grafiku zajęć. 
 • Uczestnik warsztatów powinien zgłosić się do recepcji Loft Dance na minimum 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, na które się zapisał.
 • Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmiany wybranych przez siebie lekcji, tylko i wyłącznie w ramach wolnych zajęć.
 • Osoby zainteresowane wystawieniem faktury za udział w warsztatach proszone są o zgłoszenie danych do faktury e-mailem na adres studio@artdancecomplex.pl.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników podczas warsztatów oraz za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 • Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie oraz inne utrwalanie zajęć podczas warsztatów bez uzyskania od niego pisemnej zgody.
 • Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z brzmienie zapisów ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów czy też konkursów lub imprez okolicznościowych organizowanych przez Loft Dance, Art Dance Complex  i ich patronów.